خیال ِتشنه

Tuesday, March 25, 2008

نوروزتان پیروز

سال نو آغاز شده است. در دلم برای همه دوستان و همکاران خوبم جایی دارم. به همه اندیشیده و می اندیشم اما انبوه کار از سر و کولم بار رفته و نگذاشته که پیشتر عرض ادب کنم.
در زندگی برای کاری که به آن عشق می ورزی باید بهای عظیمی را بپردازی تا شاید موفق به برداشت آنچه شوی که آرزوی توست. گاه باید تنها رفت، گاه باید تنها زیست، گاه باید خود را به تمامی به آن بسپاری.
همیشه همه خوبان در ذهن و دلم حضور دارند. به قول آن بزرگی که امروز در دل خاک می زید سکوت سرشار از سخنان ناگفته است.
برای همه آرزوی بهترین سال را دارم.
پیروز و پایدار باشید
حمیرا

Sunday, March 02, 2008

نگاه آبی مه
پس از مدتها تلاش دفتری دیگر از عرق روح و اندیشه ام به ثمر رسید. این کار از آغاز یعنی دو سال پیش به زبان سوئدی نوشته شد. آسان نبود اما ارزشش را داشت. بعد از 17 سال زندگی در سوئد وقتش بود که روح و اندیشه ام با این زبان بیشتر دوست می شد و بیشتر از حکایت دل سخن می گفت.
در اینجا یکی از کارهایم را برایتان ترجمه می کنم.

زندگی بازی می کند در کلبه سرخ خدا
در نگاه شیطان پسران
در چرخش حرکات دختران

زندگی بازی می کند در اتاق صورتی و تنهای خدا
در قصه های تعریف شده پسران
در آهنگ های نوشته شده دختران

زندگی قد می کشد از تقسیم عشق خدا
تقسیم عشق به پسران بیقرار
تقسیم عشق به دختران تایید نشده

زندگی استراحت می کند در دستان با معرفت خدا
با کاشته شدن گلهای دنیا
با قد کشیدن گلهای دنیا

زندگی لالایی می گوید در آغوش گرم خدا
برای رازهای تیره پسران
برای قصه های غم انگیز دختران

زندگی خواب می بیند در چشمان آبی خدا
در موزیک سحرآمیز دنیا
در اندیشه های پر قصه دنیا

برای کودکان منطقه باکا