خیال ِتشنه

Thursday, November 10, 2005

جاودانه

جاودانه خواهم شد در زیستن
جاودانه خواهم بود در بودن
جاودانه خواهم شد در مردن
................................

4 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

 • At 8:09 PM, Anonymous Anonymous said…

  حعتما جاودانه خواهی بود نازنین وهمچون ستاره می درخشی وهمچون بهار زیبا جاودانه بمان همچون کوه خانی

   
 • At 4:47 PM, Anonymous Anonymous said…

  حس سرشاری بود

  عشق تو جاودانه ات می کند

  بامهر.جواد _ق

   
 • At 8:47 AM, Anonymous فریبا said…

  سلام!جاودانه زیبا بمانی

   
 • At 1:02 AM, Anonymous Anonymous said…

  درود ب اسوه تنهای سوئد وسلام منو بخاطر سمای اسمایت بپذ یر دوست عادت کده تو همچنان در تلاش هستم تا این مشگل را حل کنم نازنین شما انقدر با متا نت وانقدر متوازه هستیدکه احتیاج به همه ان که دیگران میگویند ندارید وهمانا اسطوره برای شما عزیز از تمامی کلامات کلمه ای خیلی کچک است شما استاد کلاس درسمن هستید کلاسی که یک دانش اموز دارد دست این شاگرد نادانت رابگیر خانی

   

Post a Comment

<< Home