خیال ِتشنه

Tuesday, January 13, 2004

نگذاریم بم به فراموشی سپرده شود

مجمع یاد بود
نگذاریم بم فراموش شود!
آزادیخواهان ایرانی نه" قهر و آزمایش الهی" بلکه کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران عامل فقر و خانه خرابی مردم کشور ماست. فاجعه بم به مرحله عمل در آمدن بخشی از یک فاجعه عمومی و بالقوه ایست که در کمین همه مردم ما نشسته است. چرا که پیش تر (خرداد 60 زلزله کرمان) چند سال بعد (خرداد 69 زلزله رودبار و منجیل) (اسفند 75 زلزله اردبیل) اردیبهشت 76 زلزله بیرجند و سیل استان گلستان (مازندران) در مجموع نزدیک به 100 هزاز نفر و امروز فاجعه بم به تنهایی بیش از 50 هزار کودک. نوجوان. جوان و پدران و مادران آنان را به زیر آوار کشاند و با مرگ روبرو کرد.
تقارن رویدادهای مشابه زمین لرزه در کالیفرنیا. ژاپن. پاناما با کمترین تلفات (3 تا 40 نفر) و حتی در کشور همجوار ما ترکیه (170 نفر) اختلاف فاحش تلفات سرزمین زلزله خیزی چون ایران با ثروتی بیش از 500 میلیارد دلار درآمد نفتی در 25 سال گذشته که می توانست . امنیت زندگی یکایک شهروندانش را تامین کند. نشان می دهد که چنین فجایع انسانی کمترین بهایی است که سران نظام در حیف و میل ثروت ملی در برابر جان و زندگی شهروندان ما هیچ ارزش و بهایی قائل نیستند.
ما عموم ایرانیان. فعالین اجتماعی و سیاسی. هنرمندان. شاعران. کرمانیها و بم های داغدار مقیم گوتنبرگ و حومه را به شرکت در مراسم یاد عزیزان در روز شنبه 17 ژانویه 2004 ساعت 4 بعد الظهر دعوت می کنیم.
ایران کشور ناامنی است و نقض حقوق بشر بیداد می کند. باید این را فریاد کرد و به گوش هر مقام مسئول و شهروند مترقی جامعه سوئد رساند!
ما گرد هم می آییم تا با گرامی داشت"
- یاد به زیر آوار رفتگان زلزله بم و منطقه کرمان
- شعر خوانی شاعران مقیم شهر
- خواندن پیامهای همبستگی
- نمایش فیلمی کوتاه از قربانیان بم و منطقه کرمان
-گزارش از چگونگی کمک رسانیهای نهادهای مستقل و مردمی ایران و سراسر جهان. ضمن برشماردن ابعاد انسانی و اجتماعی این فاجعه برای سازماندهی حرکتی دراز مدت با یکدیگر تشریک مساعی فعال نماییم!
ایرانیان شرافتمند" با توجه به حوادث پیش آمده در ایران. زمین لرزه های طبس و بوئین زهرا در نظام سلطنتی و زلزله های اردبیل. رودبار و غیره در نظام جمهوری اسلامی ایران و با توجه به کمک های بی شائبه مردم ایران و سراسر جهان در گذشته و حال .به خاطر دزدی و نرساندن کمک ها به مردم مستمند. هنوز که هنوز است بخش زیادی از مردم آن سامان در بی خانمانی و فقر مطلق بسر می برند. بنابراین نگذاریم فاجعه بم فراموش شود. آری بم نباید فراموش شود!

زمان: شنبه 17 ژانویه 2004 ساعت 4 بعدالظهر
مکان: آنگرد تئاتر با سپور 8-9-10
دعوت کنندگان: جمعی از پناهندگان سیاسی- تنی چند از شاعران مقیم گوتنبرگ- جمعی از فعالین سیاسی منفرد- انجمن هنرمندان فرای مرزها- رادیوی پیک- ما و شما-سپهر- البرز- شهروند- پرواز- مدبوریا ره بزبان سوئدی- رادیوی کردی ژیوار- گوتنبرگ و فعالین کمیته دفاع از آزادی و مبارزات مردم ایران
تلفن ارتباط: 0736778815