خیال ِتشنه

Wednesday, December 17, 2003

عزیزم.min kära

ترانه ای از زنده یاد بیورن آفزیلیوس
(شاعر سوئدی)
ما خسته نمی شویم . خسته نمی شویم عزیزم
امیدت . امیدت را از دست نده. از دست نده عزیزم
نگو اینجوری. نگو. نگو که هیچ چیز عوض نمی شود
اگر بیرون از اینجا می شود اینجا هم می شود .عزیزم
معلومه که مشکل است. مشکل است. عزیزم
معلومه. معلومه که ما کوچکیم. کوچکیم . عزیزم
معلومه . معلومه کسانی که قدرت دارند تصمیم می گیرند
ولی اگر بیرون اینجا قابل تغییر است اینجا هم می شود کاری کرد
اطرافت را نگاه کن. دنیا را
نگاه کن نیکوراگوا. ویتنام. السالوادور و زیمباو را
راه طولانی است. طولانی است عزیزم
اگر بخواهیم چیزی تغییر کند . انتخابی نداریم جز اینکه مبارزه کنیم
ما هم باید مثل بقیه خودمان عمل کنیم
مردم دنیا مبارزه می کنند
ما باید همان کاری را بکنیم که بقیه کردن
دور وبرت .توی سوئد را نگاه کن
آدمهایی هستند که تلاش می کنند. برای امروز
برای فردای بچه هایمان
بچه های ما به ما اعتماد کرده اند
امیدوارم که ما فقط به خودمان فکر نکنیم
من به تو فکر می کنم. به من فکر کن
امیدوارم بچه هامون فکر نکنند که ما فقط به خودمان فکر کرده ایم
ما تلاش می کنیم که خیلی چیزها عوض بشود
امیدت را از دست نده. از دست نده عزیزم
(ترجمه:حمیرا طاری)

0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home