خیال ِتشنه

Tuesday, December 09, 2003

قتل های زنجيره ای

پیام کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای

به مناسبت پنجمین سالگرد قتل زنده یادان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده

خانواده های گرامی. یاران. هم قلمان و هم اندیشان جان باختگان راه آزادی اندیشه و بیان. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده!
در پنجمین سال به شهادت رسیدن این یاران گرامی و تلاشگران عرصه آزادی و روشن اندیشی. این کمیته که بلافاصله پس از قتل ها تشکیل و با فراز و نشیب هایی به فعالیت خود برای حقیقت یابی و معرفی آمران قتل ها به پیشگاه ملت ایران ادامه داد نهایت همدردی خود را با شما اعلام می دارد. ما نیز چون همه روشنفکران آزاده و مردم شریف و با وجدان ایران و چون خود شما در انجام وظیفه ملی خود برای افشای واقعیت نهانی قتلها از تلاش دست برنخواهیم داشت.
ما می دانیم که این قتلهای حساب شده برای از بین بردن مخالفان امری ریشه دار بوده و به سالهای پیش از آذر 77 و به منشا همه خشونت ها و قتلهای صورت گرفته پیشین برمی گردد. ما می دانیم که شمار جانباختگان راه آزادی ایران. بویژه قتل های سیاسی بیش از اینهاست اما تقدیر چنین خواسته است که در آذر 77 با قتل فروهرها . مختاری و پوینده اراده و عزم ملی برای حقیقت یابی برانگیخته شود و زنده بماند.
جاودان باد یاد دلاوریهای همه جان باختگان راه آزادی
زنده باد نام پروانه فروهر. داریوش فروهر. محمد مختاری . محمد جعفر پوینده.....

کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای- آذر 82

0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home