خیال ِتشنه

Tuesday, November 25, 2003

فمينيست

این روزها در وبلاگ دوستان عزیزم. نادر و نی لبک به موضوعاتی اشاره می شود که بیشتر پیرامون مسائل زنان و مردان می گذرد. این دوستان بحث جالبی را آغاز کرده اند و کسانی هم که در وبلاگهای این دوستان پیام می گذارند خیلی دموکرات به نظر می آیند.این پیام کذاران بی اینکه یکدیگر را محکوم و یا بی حرمت کنند با هم به بحث می پردازند. باری صحبت های این عزیزان این انگیزه را در من ایجاد کرد که خود سوالی را در باره کلمه فمینیست برای آنها و هر خواننده دیگری که نگاهش به این خیال تشنه می افتد طرح کنم- سوال من از این قرار است: تعریف شما از کلمه فمینیست چیست؟


بگذار در دنیای خود بپیچم
در دنیایی که ارزش آدمها
به جنسیت و زیبایشان نیست
بگذار در سلول خود بنشینم
سلولی که هر طور باشم طاقتم خواهد آورد
سلولی که با من می گرید
سلولی که با من می رقصد
و مرا به خاطر ناتوانیهایم شلاق نمی زند

بگذار اسیر روح خود باشم
روحی که دوام من است
دوامی که هزار ذره ام می کند و باز می پیوندد
بگذار در دنیای خود بپیچم
(شعری از دفتر عطر پاییز)

0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home