خیال ِتشنه

Tuesday, November 18, 2003

فروغ

می دانم که خیلی از شما مثل من شیفته عصیان گری. افکار و شعر فروغ فرخ زاد هستید- سوالی که از شما عزیزان دارم این است: فکر می کنید فروغ با آن روحیه و شهامتی که داشت اگر امروز زنده می بود از چه مسائل و تابوهایی سخن می گفت؟ (با توجه به تغییر و تحولاتی که در کشور ما و دنیا ایجاد شده است)مثلا ورود هزاران مهاجر و پناهنده افغان در ایران و خیلی چیزهای دیگر-

معشوق من
انسان ساده ایست
انسان ساده ای که من او را
در سرزمین شوم عجایب
چون آخرین نشانه یک مذهب شگفت
در لابلای بوته---هایم
پنهان نموده ام
شعر از زنده یاد فروغ فرخ زاد

0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home