خیال ِتشنه

Monday, November 17, 2003

Eva Dalgren

اوا دالگرن (همجنسگرا) ترانه سرا. نوازنده و یکی از خوانندگان خوب سوئدی است- اوا در ترانه هایش از دردها. پیچ و خم زندگی و عشق سخن می گوید- حقیقتش نمی خواستم اشاره ای به همجنسگرا بودن او کنم. چرا که معتقدم این مسله مثل مذهب هر کسی یک مسله شخصی و خصوصی است- اما از آنجایی که هنوز ما و شاید حتی بعضی از سوئدیها این مسله برایشان کاملا جا نیفتاده و عجیب به نظر می آید تصمیم گرفتم چند کلامی در این باره بگویم-
شاید برای ما قابل درک نباشد که زنی یا مردی همجنسگرا است چرا که خود چنین کششی را به همجنس خود نداریم- حقیقتش درک این مسله برای خود من چندان آسان نیست اما متفاوت بودن انسانها. وجود ایدولوزیهای متفاوت. روحهای متفاوت و-----هضم این قضیه را هم برای من ساده تر کرده است-
باید بگویم متاسفانه حتی خیلی از متفکرها و روشنفکرهای ما گاه به شوخی و یا جدی همجنسگراها را به تمسخر می گیرند - باری بیایید شروع کنیم از تابوها صحبت کنیم بی آنکه هراسی به خود راه دهیم یا----
-
ترانه ای از اوا دالگرن
ترجمه:حمیرا طاری

خودت رو توی رویای برفها گم کن
رویای من را از یاد ببر
تو نیاز نداری که چشمات رو ببندی
برای اینکه تو منو نمی شناسی
تو بدن من رو نمی شناسی
که در زیر دست تو به خواب رفته
تو فقط یه وقتایی زندگی رو می شناسی

احساس می کنم فریبم می دی
همیشه در می ری
من حس می کنم تنم بی حس شده
و قدرت راه خودش رو می ره
من ثابت ایستاده م
و پی در پی از خودم می پرسم
چیزی از زندگی فهمیدی؟
حالا که پاییز داره می آد
همه چیز دیر شده
دلم می خواد عاشق کسی باشم
فرق نمی کنه کی باشه
این سرما مال کس دیگه ای باشه
سرما برای من نیست
یا می رم
یا گرمت می کنم

0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home