خیال ِتشنه

Thursday, October 23, 2003

جهنم ایران یا برزخ آزادی

سالهاست که از دلتنگی.غربت.تنهایی.پزمردگی ایرانیها و ملیتهای دیگر در سوئد .( کشوری که در آن می زیم و خانه دوم من است ) بسیار می شنوم- اکثر هموطنها از هوای سرد اینجا گرفته تا بی عدالتی هایش گله و شکایت دارند- البته بسیاری هم به نسبت راضی هستند و زندگی خوبی را دارند- این عده از همان آغاز مثل همه ما درد غربت را لمس کرده اند اما به جای فقط گله و شکایت.دم از زدن از فرهنگ سه هزار ساله و غیره مشغول به کار و تحصیل شدند. در صدد ارتباط گرفتن با این جامعه بودند. کدهای این کشور( زبان. فرهنگ. ادبیات. موسیقی. برخورد و---) را شناخته
و به نسبت یک زندگی سالمی را پیش گرفتند-
آن عده هم که که با خیال خام( اروپا بهشت است)به اینجا آمدند و گمان بردند که اینجا عده ای کت بسته ایستاده اند تا از ما( با دخترانشان و---) پذیرایی کنند. در گوشه و کنار محله هایی که در مرکز شهر قرار دارد عاطل و با طل می گردند. به ریش ما می خندند یا معتاد و دزد و غیره شده اند- این حرفها را برای آن دسته از عزیزانی می زنم که در ایران بسر می برند و رویای بهشت اینجا را دارند و آن دسته از عزیزانی که تازه به اینجا آمده اند و هنوز زندگی در اینجا را جدی نگرفته اند- هستند عزیزانی که دل به پول سوسیال( کمک مالی) خوش کرده اند- اینان به امثال من می خندند و می گویند:" شما هشت ساعت کار می کنید و هزار کرون بیشتر از ما می گیرید- والله شما دیوانه اید و---" و من لبخند می زنم و می گویم:" شب دراز است و قلندر بیدار- چند سال دیگر است که تو در کوچه و خیابان مثل دیوونه ها یا با خود حرف می زنی و یا شکلکی مثل دیوونه ها در خواهی آورد و---"
البته بسیاری از هموطنان شریفی که سالهاست در اینجا زندگی می کنند و هر ساله به ایران سفر می کنند در عنوان اینکه اینجا بهشت است کم مقصر نیستند- حتما می پرسید چرا؟

این عزیزان هر سال که به ایران می روند کلی پز از اینجا می دهند که اینجا ال است و بل-اینجا هم که می آیند کلی دل ما را می سوزانند که ایران خوب شده و غیره- من نام این هموطنان را خائن می گدارم چرا که با دادن تصویر دروغین از ایران و از اینجا جمعی را به اینجا و آنجا می کشانند و به شکلی سبب بدبختی شان می شوند-این هموطنها خود به شکلی وضعیت پناهنده پذیری در سوئد را مشکل کرده اند- می خواهم بگویم کسانی که نام سیاسی را بر خود گذاشتند و پناهنده سیاسی شدند. پس از چند سال طوری شروع به رفت و آمد به ایران کردند که حالا اگر کسی هم واقعا جانش در خطر باشد پلیس سوئد باورش نخواهد کرد شاید پاره ای از شما حرفهایم را باور نکنید اما باور کنید که زندگی بلاتکلیف در یک کشور بیگانه به هیچ عنوان آسان نیست-ادامه دارد

0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home