خیال ِتشنه

Tuesday, December 02, 2003

زمستان

شعری از
Viktor Rydberg
نیمه شبهای زمستان سخت سرد است
ستاره ها از جرقه ها روشن می شوند
همه در گوشه ای از باغ
در زیر تیک تاک های. نیمه های شب
چه عمیق به خواب رفته اند
ماه می گردد سرگردان. در سکوت جاده
برف می درخشد. روی کاج و تن سپید صنوبر
تنها پاپا نوئل بیدار نشسته است
(ترجمه: از حمیرا طاری)
تشکر از دوست هنرمندم در استکهلم به خاطر ارسال این شعر
<<<<<<<<<<<<<<<

بخشی از شعر شاعر ناب .زنده یاد اخوان ثالث

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
سرها در گریبان است
کسی سر برنیارد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
نگه جز پیش پا را دید. نتواند
که ره تاریک و لغزان ست
وگر دست محبت سوی کس یازی
به اکراه آورد دست از بغل بیرون
که سرما سخت سوزان ست
منم من. میهمان هر شبت. لولی وش مغموم
منم من. سنگ تیپا خورده رنجور
منم. دشنام پست آفرینش. نغمه ناجور
نه از رومم. نه از زنگم. همان بیرنگ بیرنگم
بیا بگشای در. بگشای. دلتنگم
حریف! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد
<<<<<<<<

شعری از حمیرا طاری با ترجمه
Hösten vilar i luften
bladen darrar i kroppen
ångersten smygger i smyg i själen
och himlen brister i blixten

پاییز در هوا نشسته است
برگها می لرزند
دلهره یواشکی خود را در روح پنهان می کند
و آسمان در رعد و برق می شکند

2 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

  • At 4:51 PM, Anonymous Anonymous said…

    سلام حمیرا که من اشتباه شما راباحمیرا خواننده اشتباه گرفتهبودم حلا با خودشما کار دارم علیادرس امیلمن zoohrh@yahoo.com

     
  • At 11:18 PM, Anonymous Anonymous said…

    جمیرا تا اینح فها که پشت تو میزنند نشخصنکنی من از این بدتر خواهم کرد پول منو اگه ندی در همه کارهایت موفق نخوای شد امتحان کن تا ببینی دزضمن کسی که به خودش شک ندارد نمیاد صندق منو ببنده منمنطقی هستم نترس حرفدلتو بزن علیرضاخا نی متسفامکه اینطوری ازاب درامدی

     

Post a Comment

<< Home