خیال ِتشنه

Sunday, December 28, 2003

برای گلهای پرپر شده میهنم
شبی نالم شبی شبگیر نالم
ز جور یارو چرخ پیر نالم
گهی همچون پلنگ تیرخورده
گهی چون شیر در زنجیر نالم

(بابا طاهر)

0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home