خیال ِتشنه

Sunday, January 11, 2004

جنين و رفتار مادر در دوران بارداری

...عشق ميان زن و مرد...
...چند روز پس از آميزش جنسی دختر جوان حال غريبی دارد کمی مشوش است... اکنون مدتی است که دختر جوان می داند حامله است.

...دقت کنيد! در اين زمان رفتار دختر جوان و واکنش او نسبت به ساير کودکان که در هر مکانی امکان دارد ببيند، بسيار تماشايی است.
...اين واکنشها، آمادگی دختر جوان برای مادر شدن را حکايت می کنند.
...۹ ماه انتظار... کودک متولد شده و سر انجام دختر جوان مادر می شود....
جملاتی که خوانديد توضيحات "لنارت نيلسون Lennart Nilsson"، عکاس بر جسته
سوئدی در مورد عکسهای بی نظيری است که از "جنين و حالتهای رفتاری مادر در دوران بارداری" گرفته است. او رحم مادر را به خانه ای يک اتاقه برای جنين توصيف می کند. لنارت اين تصاوير شگفت آور را به وسيله دوربينی شبيه دستگاه آندسکوپی که خود طراح آن است و با کمک سه مرکز تحقيقاتی و پزشکی در سوئد، آلمان و آمريکا ساخته شده، عکس برداری کرده است.

ــ برای تماشای نمايشگاه عکس "لنارت نيلسون" روی آدرس زير کليک کنيد:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/grafik/0309/15lennart/lennart.html

نويسنده: حامد . و