خیال ِتشنه

Friday, January 29, 2010

راه تان همیشه سبز خواهد ماند


آرش رحمانی پور ۱۹ سالهAvrättad av den iranska regimen bara för att talade om sin valröst
محمد رضا علی زمانی ۳۷ ساله Avrättad av den iranska regimen bara för att talade om frihet
De som ska få lärdom om mord av det iranska folket är inte det iranska folket. De som ska bli rädda av all dessa mord är inte det iranska folket utan den iranska regimen. Vi kommer att kämpa vidare för att befria friheten av det islamiska fängelset . Den som ska vara rädd är den dumma iranska regimen som är berusad av maktens sprit är inte det iranska folket.
آنکه از کشتار مردم ایران باید درس بگیرد ملت ایران نیست. آنکه با دیدن این کشتارها هراس به دلش می افتد و عقب نشینی از آزادیخواهی می کند ملت ایران نیست بلکه آن دولت ابلهی است که عرق قدرت چشم و چارش را کور کرده است.
وقتی اخبار را مرور می کنم، از اعدام جوانان آزادیخواه می خوانم و از امام های جمعه خودفروش و نطق های بیمارگونه اشان که جنازه ها را در شهر بگردانید هم متاثر از این همه حماقت می شوم و هم پر شور از آرام ننشستن و هر چه کوشاتر پیش رفتن.
هزاران نظام دیکتاتوری بر روی کار آمده است و هزاران نظام دیکتاتوری به زمین سرد سر فرود آورده است.
وقتی "رئیس جمهور" یک کشور پر می شود هر روز از دروغ های شاخ دار و یاوه گو می شود چه توقعی می شود از نوکرهای سرپرده آن ، امامهای پیزوری و تاریخ مصرف گذشته اش داشت؟
سی و یک سال است که با تجاوز، شکنجه، تهمت، بی حرمت کردن و کشتن، درخت اسلام کذایی شان را آبیاری کرده اند. درختی که بوی خون می دهد، درختی که یادآور سه دهه سیاهی و ستم است و درختی که اکنون ریشه هایش سست شده است از این همه خون به ناحق ریخته شده.
راهی که اینها پیش گرفته اند راه به گورستان سیاه تاریخ دارد، راهی که به جهنم وصل خواهد شد. اگر دیروز از این اراذل و اوباش منزجر و عصبانی بودیم امروز عزم خود را جزم کرده ایم که هر چه مصمم تر پیش رویم برای آزاد شدن از بند حکومتی که بوی تعفن جنایتش عالم را پر کرده است. بتازید تا آنجا که توان آن را دارید. اگر شما از هوش رفته اید ما هر روز بیشتر و بیشتر هوشیار می شویم و به راه کارهای تازه تر می رسیم.
یاد شهدای ایران همیشه زنده است چه آنان که در راه آزادی طی سی و یک سال پرپر شدند و چه آنان که با اتهام های دروغین شما به دار آویخته شدند.

0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home