خیال ِتشنه

Tuesday, January 12, 2010

رژیم تروریستی جمهوری اسلامی و دروغهای بیمارگونه اش

هیزمی که زیر پای این جلاد است روزی شعله ای خواهد شد و این معلون را از نقشه کشور مان پاک خواهد کرد.
ترور استاد دانشگاه
اگر یادتون باشد حوالی سال 61 ...رژیم جمهوری اسلامی شروع به ترور شخصیت های برجسته مملکت کرد تا کسی جرات اعتراض به حکومت را نکند. آن موقع ترورهایش را کول مجاهدین خلق می انداخت. از آنجایی که می داند امروز دیگر کسی این مزخرفات را باور نمی کند ، ترورهایش را کول صهیونیست ها... می اندازد. حماقت این رژیم در این است که مردم را با سی سال پیش مقایسه می کند و از همان ابزار با تکنیک های جدید برای سرکوب کردن مردم استفاده می کند.
براستی که این رژیم خونخوار روی دیکتاتورهای جهان را سپید کرده است چه با دروغ هایش و چه با جنایت هایش.
روزگار نگران کننده ای شده است ولی این روزگار زمان زیادی نخواهد برد. هیچ جلادی پیش از این جاودانه نمانده است و از این پس هم نخواهد بود.
چراغ امید را در خانه دل خویش روشن نگه بداریم و گمان مبریم که ایران سرنوشت کشورهای همسایه را پیدا خواهد کرد. مردم ایران در شرایط مساوی تر و روشن تری قد کشیده اند.

0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home