خیال ِتشنه

Tuesday, December 29, 2009

تسلیت به خانواده های شهدای راه آزادی و پشتیبانی از مردم ایران

تصویرهایی از تظاهرات و موزیک در میدان گوستاو به یاد شهدای راه آزادی
و به امیدی سرنگونی هر چه زودتر این رژیم خونخوار، رژیمی از شروع دزد انقلاب ما بود و امروز با خونریزی به دزدیهای خود ادامه می دهد.

ایران

بیست و هفت دسامبر
...........
نگاه کن که خاک وطن

چگونه از خون مردم میهنم سرخ می شود

نگاه کن که این خاک زرین از فریاد آزادی

چگونه از گلوله های این دین دینارپرست
خاکستری و خاموش می شود

نگاه کن نگاه کن که دور از وطن

چگونه ذرات وجودم

از زجه های زنان و مردان ایرانم

ذره ذره غرق به خون می شود


نگاه کن ای نگا ه مست از قدرت

ای نگاه پست ازظلمت

ای نگاه بی شرم از شر و شمر بودن

چگونه این خاک آغازگر تمدن

از یاغی گریهای تو خونخوار بی تمدن

از قمه های تو غرق به خون می شود


شعر از حمیرا طاری0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home