خیال ِتشنه

Sunday, December 27, 2009

عاشورای امسال، عاشورایی فراموش نشدنی


عاشورای امسال


اخبار را دنبال می کنم و با مردم میهنم در خاک عاریه فریاد می زنم آزادی را، آزادی که سی سال با نام دین اسلام اسیر و شکنجه شد و مورد تجاوز سربازان خدا قرار گرفت. روزعاشورا ست. اما این حکومت اسلامی بیشتر از همیشه دست پلید خود را با خشونت و کشتار پیش ملت ایران رو کرد. واین مردم با ریشه، این مردم خسته از گذشت، خسته از انتظار و خسته از تحمل، بپا خواسته اند تا از حق پایمال شده سی ساله خویش دفاع کنند.
اینجا بمبی تیک تاک می کند
بمبی که توسط شما کار گذاشته شده است
بمبی که توسط شما کاشته شده است

و بمبی که توسط شما آبیاری می شود

آهای
اینجا بمبی تیک تاک می کند
بمبی که توسط شما نگهبانی می شود
بمبی که توسط شما روشن می شود
و بمبی که در ما منفجر می شود

شعر از حمیرا طاری
از دفتر
"نگاه آبی مه"

خدایان پست قدرت، هرگز شعورمردم را دست کم نگیرید

ملتی که ریشه دارد هرگز سر تعظیم به ظلم فرود نخواهد آورد

..................
0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home