خیال ِتشنه

Saturday, July 25, 2009

رنگ امروز شهر یوتبری

Götaplatsen
خدای دریا
موزه هنر

کارین بویه شاعر سوئدی
--------------------
با رنگ سبز نوشتم رای ام را
رنگ اجازه عبور عابر
از خطوط سپید پیاده رو
رنگ طلوع جوانه های بهار
رنگ خداحافظی با غروب زمستان
رنگ لبخند جهان به زندگی
رنگ پیراهن پیامبران خدای تو
آری ، رنگ سبز رنگ رای من است
رایی که از صندوق های آزادی ربوده شد
و در دستان تو زندانی و جادو
رنگ سبز نشانه فریاد بغض من است
نشانه بیزاری از خفقان جور تو
و بیزاری از خفقان عمر من
رنگ سبزرنگی است که در خیابانهای زادگاه من
با دستان شرعی تو نامشروع می شود
و به ضرب باتون و گلوله رنگ خون می شود
رنگ سبز رنگ امروز من است
رنگ سر بیرون آوردن آزادی من
از زندان بی شرمانه زنجیر و شلاق
رنگ سبز رنگ امنیت است
رنگ راهی بسوی روشنایی
رنگ پروانه شدن خاک میهن من
از پیله پیچیده و پوسیده ولایت وقیح تو
رنگ سبز رنگ یکی شدن است
رنگ یکی شدن ترانه من با ترانه عشق
رنگ بیداری جهان
از معصومیت ندای بی صدای من
رنگ سبز رنگ حیات است
رنگ سهراب بی سپر
رنگ آغاز جنبش یک ملت
رنگ پیوستگی جهان با من
رنگ پایان رای خودرای تو
و رنگ پیچیدن رعد صدای رای من
در برق قلب این جهان بی وسعت
شعر از حمیرا طاری

2 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

 • At 9:31 AM, Blogger bijan بیژن said…

  درود
  باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد
  که مادران سیاه پوش
  داغداران زیباترین فرزندان آفتاب وباد
  هنوز از سجاده ها سر بر نگرفته اند
  احمد شاملو

   
 • At 12:15 AM, Anonymous فریدون said…

  درود
  من رای خود را با "رنگ بیداری جهان " می نویسم
  زیبا بود

   

Post a Comment

<< Home