خیال ِتشنه

Tuesday, January 19, 2010

دادگاه دروغین جمهوری اسلامی Den iransksa falska rättegångحقایق عریان نعره می کشد
در کوچه و خیابانهای وطن من
و قهقهه می زند به دروغهای صدا و سیمای سیاه تو

هیچکس نمی تواند خیانت کند به حقایق عریان ما
نه آن اندیشه های خریده شده
و نه آن جیب های پر طمع

حقایق عریان در زندانهای تو خدای بی خدا
شلاق می خورد
شکنجه می شود
و شستشوی مغزی از هر دروغ اسلامی می شود

آهای مست از قدرت
آهای پست از خفت بشنو صدای عریان مرا!
حقایق عریان فریاد می زند
در نگاه شکنجه شده فریاد میهن من
حقایق عریان پرسه نمی زند
در دادگاه های بی داد تو
در رسانه های غیر مستند مستند تو
نمی بینی نگاه متعجب جهان را
در صورت دروغ خود؟

جهان را جهانی شوم
برای برانداختن پرده حقیقت
از صورت دروغین تو
سروده حمیرا طاری

0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home