خیال ِتشنه

Saturday, January 16, 2010

زندانی ای اوج فریادfångens rop


زندانی ای اوج فریاد

زندانی ای هر دم در یاد

ای که شور و عزم آهنینت

سر داده آوای آهنینت


زندانی ای اوج فریاد

زندانی ای هر دم در یاد

در نگه همگان تو همان شیری

گرچه بجور زمان تو به زنجیری

خونین پیکار تو

تا به سکون و سرود تو بیدار است

جان ز پاکی روی تو بیدار است

در راه خاک راه تو
..........................
از دفتر کوهستان

0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home