خیال ِتشنه

Friday, January 22, 2010

بهار آزادی در راه است Vårens frihet är på väg

Ni kommer att leva kvar
Befrielsen är nära
به هر کجا که می نگرم دستهای تهدید، شکنجه و مرگ است که دستهای خود را حلقه کرده است دور گردن میهن. آنها، حکومت قرون وسطی ایی را می گویم، دزدهای آزادی را می گویم، عمامه داران و قاتلان خدا را می گویم و هر آن کس که دستش را به خون میهنم آلوده کرده است را می گویم که می خواهند عطر آزادی و آزاده گی در مشام مظلوم ما نامطبوع کنند. آنها می خواهند که ما ناامید شویم. آنها می خواهند که ما هر روز خود را اشک در خون شویم. اما ای هموطن، ای خسته از دویدن، ای خسته از سرمای زمستان، ای داغدار از جور این روسبیان اسلامی، ای همیشه مبارز زنده نگه دار نورامید و نور آزادی را که بهار آزادی در راه است. ما که سی سال در وطن و دور از وطن تاب مبارزه و ملاقات تیره گی ها را داشته ایم تا به آزادی رسیم می توانیم بازهم منتظر بمانیم ، چرا که نور ظلمت خاموش خواهد شد و نور آزادی و آزادگی ایران مان را فرا خواهد گرفت.
بیایید با هم سرود آزادی را بخوانیم و دوش در دوش زنده نگه داریم تاریخ مبارزات مان را، زنده نگه داریم یاد سهراب، ندا، ترانه، پروین، سیمین، امیر و..... چرا که بزودی از خون جوانان این وطن لاله آزادی به شکوفه خواهد نشست.

زنده باد ایران
و نفرین و مرگ بر جمهوری زنا کار، متجاوز و محارب اسلامی


0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home