خیال ِتشنه

Wednesday, March 09, 2005

Agust Strinberg

اغلب از مادرم می شنیدم که به بچه های کوچکتر هشدار می داد:
"بچه ها، هرگز نروید لب حوض، توی حوض آدمهایی نفس می کشند که بد ذات هستند .
وقتی آن شب تابستانی ولرم
نشست کرد در زمین خسته
و همه خانه بخواب رفته بود
من گاوم را آرام بردم به آن چمنزار
روی آن تپه سبز کوچک
پهلوی آن آیینه آرام حوض
آخ،حالا کجا رفته بود آن تازه بهار
و سبزه های جوانش تا قادر
به برگرداندن آن هفته های خیس شود!
مرگ، آن شنل پوش سیاه ویران و دفن کرده بود چمنزاری را که
گلهای خجالتی اش تازه می خواست از زندگی کام بگیرد.
........................
........................
ترجمه: حمیرا طاری

3 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

 • At 12:43 PM, Anonymous نسيم بهار said…

  سلام
  ديگه يادي از ما نمي كني.موفق باشيد
  نسيم بهار

   
 • At 1:34 PM, Anonymous نسيم بهار said…

  سلام

  ممنونم كه به من سر زديد،در مورد نظر شما در مورد يادداشت من نميتونم صريح جواب بدم ولي در تغييرنگرش قطعا"عوامل متعددي تاءثرگذارهستند.در هر صورت متشكرم.موفق باشيد

  نسيم بهار

   
 • At 4:43 AM, Blogger مجيد زهری said…

  سلام.
  پيامگيرت خيلی مدرن شده. مبارکه!

   

Post a Comment

<< Home