خیال ِتشنه

Saturday, February 26, 2005

Poseidon och Hyresgästerna

چند روزی که کار من آغاز شده است و توانسته ام به ملاقات چند هموطن عزیز بروم و از نزدیک با افکار و نظرهای آنها پیرامون محیط زیست ، شرکت پوسیدون و...آشنا شوم
پیش از هر چیز لازم است از هموطنان خوبم به خاطر مهمان نوازی ، مهربانی و همکاریشان نهایت تشکر را داشته باشم.
پس از یک سال تجربه کاری و ادامه کار به عنوان میزبان فرهنگی با مستاجرهای ایرانی به این نتیجه رسیده ام که 90% آنان مردمی با فرهنگ و قدردانی هستند و نگاهی روشن و مثبت به جامعه سوئد در مقایسه با ایران دارند. آنچه که در این کشور جزو یکی از ویژگیهای بسیاری از ایرانیان شده است وقف دادن خود با این محیط و فرهنگ است. البته این حرف به این معنا نیست که آنها خود را به تمامی به این فرهنگ و سیستم واگذار کرده اند بلکه منظور این است که آنها آمادگی برای پذیرش تازگیها، پیش رفتن و رشد کردن را داشته و دارند.
آنچه که این روزها پیرامون آن با هموطنهای عزیزم بسیار صحبت کرده ام این بوده است که چه گامهایی را برداریم که هم شرایط زندگی مان بهتر بشود و هم شناخت بهتری نسبت به جامعه میزبان بتوانیم پیدا کنیم!
سوال پی در پی هموطنانم این بوده است که آیا صحبت آنها کمکی به بهتر شدن شرایط موجود خواهد کرد؟ و من هر بار گفته ام که هیچ راهی را یکروزه نمی شود رفت. برای تغییر شرایط موجود باید کار کرد تا بتوان پس از دوره ای شاهد نتایج آن بود. گله ، شکایت و انتظار در سکوت سبب حل مشکلی نخواهد شد. افکار، عقاید، نظرات و پیشنهادات تا زمانی که در ذهن من و شما زندانی هستند نمی تواند خود را بروز دهند. ما با صحبت کردن و بیان خواسته های خود هم سبب از بین بردن یکسری پیشداوریها شویم هم به میزبان خود می توانیم نشان بدهیم که تا چه حد به خود و حقوق خود احترام می گذاریم. تا زمانی که شناخت وجود ندارد پیشداوری حضور خواهد داشت چه از جانب ما و چه از جانب ایشان .

با سپاس حمیرا طاری

0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home