خیال ِتشنه

Sunday, November 21, 2004

اندیشه

بگذار اند یشه ات
به هر کجا که می خواهد ،پرواز کند
بدانجایی که عقابان
پرندگان کوچک را
به چنگال می ربایند
یا بدانجا که مرداب
ماهیها را
به لجنزار
آمخته می کند
بگذار نغمه هایت
به روی هر بوته بیتوته کند
و خبر ما را
به زاغه نشینان برساند
هیچ دشتی بی باران
به بار نخواهد نشست
و هیچ شبی بی آسمان
پر ستاره نخواهد شد
بگذار آسمانت آواز بخواند، آواز
شعر از: حمیرا طاری

0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home