خیال ِتشنه

Monday, January 26, 2004

واکنش پنجم اثر تهمینه میلانی

تهمینه میلانی بار دیگر با اثر زیبای خود و ریشه یابی مشکلات ریشه ای جامعه ایران پرده از سیاهی هایی جامعه ما که میراث چند حکومت پیشین و فعلی است. برداشت. این فیلم دنباله دو فیلم سابق او یعنی دو زن و نیمه پنهان است.
یک معلم . فرشته . شوهرش را از دست می دهد. پدرشوهر او که از ابتدا مخالف ازدواج آنها بوده تلاش می کند بچه های فرشته"
را از او بگیرد. فرشته پروسه ای را آغاز می کند تا نگهداری بچه ها را خود به عهده بگیرد. اما پدر شوهر برنامه ای می چیند تا به هر قیمتی که شده بچه ها را از او بگیرد. فرشته با حمایت دوستانش موفق می شود که بچه ها را به شهر دیگری ببرد. پدر شوهر او را در آخر مجبور می کند که با پذیرفتن شرایطی از زندان آزاد بشود و..."
در این فیلم تهمینه میلانی با فرار فرشته از شهری به شهر دیگر بیننده را نه تنها با اختلافات طبقاتی . مشکلات و مبارزات زنان و مردان در محله های دیگر . موسیقی. زبان . لهجه آشنا می کند بلکه فرهنگهای دیگر جامعه ایران را به یکدیگر پیوند می زند...ادامه دارد.

0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home