خیال ِتشنه

Saturday, October 11, 2008

میراث پاسارگاد

به درخواست همکار گرامی خانم شکوه میرزادگی این مطلب را برایتان اینجا گذاشتم. امید است مورد مطالعه قرار بگیرد.
با سپاس
حمیرا طاریدرخواست بنياد ميراث پاسارگاد از وزير فرهنگ بريتانيا
برای ثبت کردن منشور کورش در حافظه ميراث جهانی
به مناسبت 29 اکتبر، روز کورش بزرگ


عاليجناب آقای آندرو موری برن هايم
وزير فرهنگ، رسانه ها و امور ورزش
دولت بريتانيا

تاريخ: 10 اکتبر 2008

آقای عزيز
شما، به عنوان بالاترين مقام دولت انگلستان در زمينه ی نگاهداری و نگاهبانی از آثار فرهنگی، در ميان گنجيه هاي بشری موجود در کشور خود، از منشوری کهن نگاهداری می کنيد که اگرچه از نظر تاريخی متعلق به سرزمين و ملت ايران بوده و از نظر اصول و قوانين موجود متعلق به کشور شماست اما در واقعيت بخشی از ميراث کل بشريت محسوب می شود. طبعاً، با آگاهی و درگيری عملی به کار نگاهداری و نگاهبانی از آن مشغوليد.
اگرچه اين اثر نادر جهانی، که منشور کورش بزرگ و اولين اعلاميه ی حقوق بشر خوانده می شود، به دليل محتوای آن، يکی از بی بديل ترين اسناد تاريخی تمدن بشر است اکنون در موزه ی بريتانيا به خوبی نگاهداری می شود اما نقل و انتقال هاي گهگاهی آن که می توانند به برخی ملاحظات سياسی در ارتباط باشند، ممکن است آن را در معرض خطر نابودی قرار دهد.

با توجه به آنچه آمد، بی بديل بودن اين اثر از يکسو و خطراتی که ممکن است برای آن پيش آيد، از سوی ديگر، ضرورت ثبت آن در «حافظه ی ميراث جهانی» را به شدت مطرح می کند. يقيناً خود جنابعالی، که از علاقمندان به ميراث های تاريخی و فرهنگي جهانی هستيد، اطلاع داريد که، بر اساس پيش بينی های مندرج در بنيادنامه ی «حافظه ی ميراث جهانی» که 15 سال پيش از سوی يونسکو تنظيم و اعلام شده، اين «گل نوشته» قابليت ثبت در حافظه ی ميراث جهانی را دارد.

عاليجناب،
ما، به عنوان نهادی غير سياسی و داوطلبانه، که عاشقانه در راه حفظ و نجات محوطه ها و آثار باستانی ايران کهن می کوشيم، از شما تقاضا داريم که، به خاطر مالکيت قانونی کشورتان بر منشور کورش بزرگ، پرونده ی اين اثر گرانبهای بشری را که پيشاهنگ انديشه ی صلح طلبی، عدم خشونت، آزادی مذاهب و ممنوعيت برده داری و بيگاری است، برای ثبت در حافظه ميراث جهانی به يونسکو بفرستيد تا پيش بينی های لازم برای جاودانه کردن اين اثر و محتوای آن بعمل آيد.

با سپاس از اقدامی که خواهيد کرد

شکوه ميرزادگی دکتر محمدعلی دادخواه
موسس و مسئول امور اجرايي بنياد رييس کانون وکلای حقوق بشر
مسئول امور حقوقی بنياد

رونوشت به:
آقای رابرت نيل مک گروگر
رييس موزه بريتانيا

آقای دکتر عبدالکريم لاهيجی
نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشرHis Excellency, Mr. Andy Burnham Date: October 10, 2008
Secretary of State for Culture, Media and Sport
United Kingdom Government

Dear Sir,
As the highest responsible authority supervising over one of the most important archeological collections of the world, you have an ancient cylinder amongst the human treasures situated in your country. Although it originally belongs to the Persian nation and the country of Iran and is presently owned by your country according to the international laws, it actually is considered as a part of human heritage, belonging to the whole humankind’s civilization. Naturally, you are both aware and practically involved in its proper protection and safe-keeping.
This unique artifact, known as Cyrus the Great Cylinder and The First Human Rights Declaration, is considered as one of the rarest human creations - both due to the elevated historical position of its creator and its significant content - and suitably safe guarded by the British Museum, is nevertheless, in danger of extinction because of its occasional displacements.
Therefore, the uniqueness of this artifact on one hand, and the dangers that threatens it, on the other, necessitates its registration with the “World Heritage Memory.” As you certainly are aware, 15 years ago UNESCO established this registry to preserve precious humankind treasures and, based on the provisions provided by this establishment, Cyrus’s cylinder can and should be registered with the “World Heritage Memory.”
As a non-profit, non-political and volunteer organization that lovingly endeavors to preserve and salvage the threatened archeological and cultural sites and artifacts of Ancient Iran, we appeal to your kind attention - as the owner of this cylinder – to consider taking this most important step and register this invaluable symbol of peace, non-violence, freedom of faith and abandonment of slavery in the history of human civilization with the “World Heritage Memory” so that necessary actions could be taken for it’s preservation.
Thanking you in advance,


Shokooh Mirzadegi Dr. Mohamad Ali Dadkhah,
Founder and Executive Manager of PHF Director of Legal Affairs of PHF
Head of Iranian Attorneys for
Human Rights

CC: Mr Neil MacGregor
Director of the British Museum

Dr. Abdolkarim Lahiji
Vice president of the International Federation of Human Rights &
President of Iranian Human Rights League

www.savepasargad.com

1 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

 • At 7:58 AM, Blogger . said…

  حمیرا جان
  همیشه و همه جا شاهد زحمت های قابل ستایش خانم شکوه میرزادگی هستیم
  برایشان آرزوی پیروز ی دارم

  پروانه

   

Post a Comment

<< Home