خیال ِتشنه

Friday, December 28, 2007

چه تلخ به پایان می رسد آخرین روزهای سال

بی نظیر بحتو
لبخند و سلام به آزادی و مردم ستمدیده اش ، پاکستان با گلوله گرگان قدرت پرست و ستمگر گلباران شد مبادا فردا آزادگی را به ارمغان بیاورد.
دیروز صدای زنی مبارز و آزادی خواه با گلوله خاموش شد اما فردا هزاران زن به فریاد در خواهند آمد و راهش را ادامه خواهند داد.
یادش گرامی باد

2 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

  • At 12:43 AM, Anonymous Anonymous said…

    salam sale no mobarak ... ghorbanat Reza Mansourzdeh !!

     
  • At 4:48 PM, Anonymous پروانه said…

    از نظر من خانم بوتو یک سیاستمدار بود و ترور همیشه محکوم است

     

Post a Comment

<< Home