خیال ِتشنه

Saturday, December 11, 2004

Gudrun Schyman

مفهوم فمینیست از نگاه خانم "گیودرون شیمن" رهبر پیشین حزب چپ سوئد
فمینیست بودن یعنی آگاه بودن از اینکه بعضی مکانیزم ها وجود دارد، بعضی از فرقها در جامعه وجود دارد که صرفا بخاطر تفاوت جنسیت است و به هیچ چیز دیگری نمی شود ربطش داد. به نظر من اگر انسانی به این آگاهی برسد و بخواهد کاری در قبال آن انجام بدهد فمینیست است.
از نظر شما ربط سوسیالیسم و فمینیسم در چه است؟
من و حزب چپ هر دو را دنبال می کنیم. برای اینکه فمینیسم را در برنامه حزب مان بیاوریم داریم روی آن بحث می کنیم. برای رشد ایدئولوژی مان حضور فمینیسم لازم است.مدت طولانی در حزب چپ و سوسیالیسم این حرف بوده است که اگر قرار است رشد اجتماعی صورت بگیرد باید از طریق حضور زنها صورت بگیرد. هیچ چیزی وجود ندارد که بگوید اینطوری هم هست.
اگر از آغاز راجع به ستم به زنها صحبت نشود حتی اگر جامعه مان سوسیالیستی هم بشود این ستم ادامه پیدا می کند. ستم به زنان تاریخچه و مفهوم خودش را دارد. .
هدف فمینیسم
روشن است که ما (زنها و مردها) متفاوتیم. هدف ما از پیروی فمینیسم این است که مرد بودن و یا زن بودن اهمیتی نداشته باشد. ستم ، نابرابری و تبعیض چیزهایی است که وجود دارد و ما هدفمان این است که روزی برسد که دیگر نیازی نداشته باشیم از این چیزها حرف بزنیم.

1 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

  • At 12:14 AM, Blogger X said…

    ممنون از توجهت. فکر میکنم با این نارواییهای بیمارگونه ی اشکار امروز زیر انواع پوشش های مذهبی و احترامات اجتماعی در طول تاریخ نمی فهمم چطور امروز برخی از شنیدن نام فمینیسم بر می اشفند

     

Post a Comment

<< Home