خیال ِتشنه

Sunday, June 21, 2009

فقط سراغ رای خود را گرفتند

یاد شهدای راه آزادی خرداد 88 زنده باد
آنقدر دلم پر است، آنقدر عصبانی ام که نمی دانم گله از کجا آغاز کنم و شکایت به کجا ببرم. تنها با شعری که از دلم برخاسته می توانم امشب همه انزجار خود را ازاین رژیم منفور فریاد کنم. تنها یک رژیم خائن می تواند اینگونه ناجوانمردانه مردم معصوم و متمدن ما را شهید می کند.
کیستی بی ما؟
کیستی بی عرق درد ما
بی عرق نیروی ما
و بی عرق اندیشه مان؟
بوی تعفن قدرت ات را بردار وگورت را گم کن
واژه های وقیحانه ات را بردار
!و گورت را گم کن پیش صاحبان روسبی و سنگدلت
کیستی بی ما؟
تو پوچی بی قطرات خون ما
تو پوچی بی روح سائیده ما
تو پوچی بی هستی ما
کیستی بی ما؟
بی ما که رویاهایمان
در اجاق پر طمح تو می سوزد؟
قدرت نحیف ات را از اینجا بردار
و گم شو!
نگاه بی عاطفه ات را بردار
و گورت را گم کن پیش دراکولاهای خون خوارت!
کیستی بی ما؟
بی ما که در دستهای مسموم تو
و دروغهای سیاه تو پرپرمی شویم؟
قدرت چندش آورت را بردار
و گورت را گم کن
مرداب روحت را بردار
و گمشو پیش کرکس هایت!
کیستی بی ما؟
کیستی
بی خاطرات زخمی مان
بی اشک های قصه هایمان
و بی فکرهای ساییده شده ما؟
سکوت نگاه جوانه هایمان را بردار
و گورت را گم کن!
فریاد نگاه مان را بردار
و گورت را گم کن پیش کفتارهایت!
برای او که می گفت برای ما می جنگد اما ما را بخاطر خودش فروخت

3 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

 • At 5:46 AM, Blogger مجيد زهری said…

  تف به ریش هر چه جنایتکار و دیکتاتور است!
  جداً مایه‌ی شرمساری است در قرن ما، شاهد چنین کثافت‌کاری‌هایی باشیم...

  مهرم نثارت
  مجید

   
 • At 12:26 PM, Anonymous Anonymous said…

  این حرکت نیاز به شاخه ی نظامی دارد تا با از بین بردن تعدادی از سران دولتی عرصه را بر آنها تنگ و ترس متقابل ایجاد کند. از بین بردن اعضاد پلیس ضد شورش در خیابان، ترور محمود احمدی نژاد و همراهان و مشاورانش، و ترور برادران لاریجانی، مصباح یزدی، روح الله حسینیان، علی فلاحیان، سردار فیروزآبادی ونیز تصرف و تخریب مجموعه ی صدا و سیما و اعدام انقلابی برخی چهره های طرفدار دولت، ربودن و شکنجه و کشتن اعضای بسیج و انتشار فلیم آنها و کارهایی از این قبیل توسط شاخه ی نظامی میتواند به پیشبرد اعتراضات مسالمت آمیز کمک کند. در غیر این صورت اعتراضات مسالمت آمیز خفه خواهد شد و فاشیسم نظامی-مذهبی ایران را ویرانه خواهد ساخت.

   
 • At 9:29 PM, Anonymous hosein samadi tari said…

  baradaram ra koshtan chon porsid raye man koo (in ast democrasi dar iran)

   

Post a Comment

<< Home