خیال ِتشنه

Sunday, September 14, 2003

عريان می شوم

عریان می شوم
ترانه ای از اوا دالگرن
ترجمه :حمیرا طاری

عریان می شم
تو در جستجوی عمق منی
من می گم عمق توی دریاست
تو روشنایی را در من جستجو می کنی
من می گم روشنایی توی روزه
روح عریانت را بده به من!
من می گم . من و روحم
از یه انسانیم

عریان می شم
اینجا منم
من اینجا ایستادم
عریان برای تو
تو در جستجوی عشق بازی با زنی هستی
من می گم با من عشقبازی کن
تو در جستجوی دانایی در من هستی
من می گم دانایی اون زنیه که زنده می مونه

تو زندگی را پیچیده می کنی
من می گم زندگی در سادگی. صداقت را به دنیا می آره

یه مرد عریان
یه مرد عریانه

0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home